40 thiết kế logo sử dụng hình tượng con vật

Trong thế giới tự nhiên! Có thể hình tượng con vật  phản ánh một đặc trưng nào đó trong công việc kinh doanh của công ty hoặc tên con vật đó nằm trong tên sản phẩm hoặc một sự liên quan nào đó. Tuy nhiên, sử dụng hình thú vật cần một kỹ năng thiết kế logo khéo léo để vẫn đảo bảo đặc trưng riêng nhưng giữ được sự tinh gọn cho logo.

Bài viết này Mythuat24h mời các bạn tham khảo 40 logo sử dụng hình thú vật.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

( Người viết: Manh Cong – Mythuat24h.net )

097-555-8518