20 thiết kế logo sử dụng biểu tượng con bò

Một biểu tượng con bò đẹp sử dụng bằng cách làm logo cho các chủ trại, các công ty sản xuất các sản phẩm sữa, cho tất cả các loại hình kinh doanh liên quan đến trẻ em và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là 20 thiết kế Logo sử dụng biểu tượng con  bò thêm nguồn cảm hứng cho bạn lựa chọn. Sử dụng một con bò như là một hình ảnh chính trong logo của bạn chúng sẽ rất bắt mắt và đơn giản nhưng tạo nên sự hoàn hảo.

 

Logo Momilk

 

logo vacasvolando.com

 

Logo Moola

 

Logo Holycow

 

Logo British

 

Logo Chicow

 

Logo Mooload

 

Logo Nelore sombra da mata

 

Logo Cowmoo

 

Logo Moo bakery and cake

 

 

Logo Cascina Biraga

 

Logo Barzona Films

 

 

Logo Atomic Moo

 

Logo Mooovies

 

Logo Mooco

 

Logo Moolloon

 

Logo Nulaz

 

Logo Meat & Dairy

 

Logo Gentle Cow

 

Logo Beef Pattie

 

Nguồn: Sưu tầm

097-555-8518