20 thiết kế logo lấy cảm hứng hình con ngựa

Một số nhà thiết kế logo  đã sáng tạo các logo dựa trên động vật để tôn vinh bản chất logo khách hàng của họ. Con ngựa được coi là động vật đẹp nhất, và gần gũi với con người sớm nhất, đặc biệt là vào thời xưa khi các phương tiện giao thông còn thô sơ. Có rất nhiều nhà thiết kế logo đã tạo ra một số biểu tượng tuyệt vời được dựa trên những con ngựa!

Dưới đây MyThuat24h giới thiệu  20 thiết kế logo lấy cảm hứng hình con ngựa đẹp cho bạn cảm hứng thiết kế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( www.mythuat24h.net – Thiết kế logo & Quy chuẩn đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu )

097-555-8518