20 thiết kế logo đẹp có sử dụng hình tượng con hươu

Tiếp tục trong chuyên mục thiết kế logo ngày hôm nay. MYTHUAT24H giới thiệu bộ sưu tâp 20 thiết kế logo có sử dụng hình tượng con hươu  rất đẹp cho cảm hứng của bạn. Hãy xem các nhà thiết kế làm thế nào đưa hình ảnh chú hươu trở thành một yếu tố trong thiết kế logo. Nó sẽ giúp ích cho bạn trong các dự án thiết kế logo biểu tượng về động vật.

 

Impala logo

 

Antelope logo

 

Artemis logo

 

Bluedeer logo

 

Buckshot logo

 

Cervidae-A logo

 

Chill logo

 

Christmas Stampede logo

 

Deer Logo Design logo

 

Ecodeer logo

 

Ecological Reserve. Park logo

 

Elkwood logo

 

Grizedale Detail 2 logo

 

Hubertus House Park logo

 

Hungarian Association Of Cairns & North Queensland logo

 

Hunterrace logo

 

OKstag logo

 

Pixie Studio logo

 

Profis Bud logo

 

STAG Wlidlife logo

 

 ( www.mythuat24h.net – Thiết kế logo & Quy chuẩn đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu )

097-555-8518