Bản sắc của việc thiết kế thương hiệu

thiet-ke-thuong-hieu

Bản sắc của một sản phẩm hoặc một thương hiệu là những giá trị mà nhà sản xuất/sở hữu thương hiệu muốn người tiêu dùng tin vào và nhận biết sản phẩm. Nhà sở hữu phải tìm cách thiết kế logo thương hiệu gắn kết hành ảnh

Đọc tiếpBản sắc của việc thiết kế thương hiệu