Thiết kế phản ứng với các biểu tượng mới ở Premier League

Logo Premier League

Premier League gần đây đã tiết lộ một, biểu tượng truy cập mới – chúng tôi có được phản ứng của cộng đồng thiết kế để các rebrand. Logo mới đã gây ra một phản ứng trực tuyến khổng lồ Đầu tuần này, Premier League tiết lộ logo mới của họ , được tạo ra với … Đọc tiếpThiết kế phản ứng với các biểu tượng mới ở Premier League