20 thiết kế logo 3D rất ấn tượng và đẹp mắt:Phần 3

Logo 3D đang trở nên phổ biến trong thế giới thiết kế sáng tạo. Thiết kế logo trước nay vẫn dưới dạng 2D và ít khi sử dụng dạng ba chiều. Ngày nay kĩ thuật in ấn đạt trình độ cao cấp hơn

Đọc tiếp20 thiết kế logo 3D rất ấn tượng và đẹp mắt:Phần 3

20 thiết kế logo 3D rất ấn tượng và đẹp mắt:Phần 2

Với những kỹ thuật đồ họa hiện đại như ngày nay, logo không còn đơn thuần chỉ nằm trên một mặt phẳng nữa. Ở bài viết MYTHUAT24H đã giới thiệu 20 thiết kế logo 3D rất ấn tượng và đẹp mắt

Đọc tiếp20 thiết kế logo 3D rất ấn tượng và đẹp mắt:Phần 2